Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan 4 uluslararası anlaşma Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 4 milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ankara’da 1 Mart 2022’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması” hakkında karar, Resmi Gazete’de yer aldı.

Buna göre orman kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve yönetimi için taraflar; eşitlik, mütekabiliyet ve karşılıklı yarar temelinde bilgi, deneyim ve teknoloji paylaşımı yoluyla işbirliği yapacak. Mutabakat zaptı kapsamında taraflardan her birinin hükümet birimlerini temsil eden üçer üyeden oluşan ortak komite kurulacak.

Antalya’da 28 Nisan 2017’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Alanında İşbirliği Anlaşması’nın İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması” hakkında karara göre de iki ülkenin ulusal yasa ve politikalarına uygun olarak deniz balıkçılığı, tatlı su balıkçılığı ve su ürünleri yetiştiriciliğini geliştirme alanlarında iletişimi, ikili işbirliğini ve ortak çalışmayı güçlendirecek.

10 Mayıs 2022’de Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Bitki Karantinası Alanında İş Birliği Anlaşması”nın onaylanması hakkında kararla, Türkiye ve Kazakistan bitki sağlığı güvenliğini sağlamak amacıyla karantina zararlılarının taraf devletlerin topraklarına girmesini ve yayılmasını önlemek için karantina ve bitki koruma alanında işbirliği yapacak.

13 Ekim 2023’te imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında (Interreg VI-A) IPA Türkiye- Bulgaristan Programı’na İlişkin Finansman Anlaşması’nın Onaylanması” hakkında karar da 2021-2027 dönemine ilişkin Interreg VI-A IPA Türkiye-Bulgaristan Programı’nın, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu’nun (ERDF), Katılım Öncesi Yardım Aracının (IPA III) ve IPA Türkiye-Bulgaristan Programı’nın ulusal ortak finansmanının mali katkısıyla finanse edilmesine ve uygulanmasına ilişkin koşulları belirliyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x